בוחשים מגנטיים

בוחשים מגנטיים תוצרת חברת 2mag
בוחשים מגנטיים תוצרת חברת SHP

בוחשים מגנטיים 2mag

חברת 2mag GA (לעמוד היצרן) מתמחה ביצור בוחשים מגנטיים המותאמים לאפליקציות שונות ולערבוב מגוון רחב של סוגי נוזלים, ממיקרו-ליטרים ועד 1000 ליטר. ייחודם של בוחשים אלה מתאפיין בכך שאין להם אלמנטים מכניים. הבוחשים עשויים מנירוסטה איכותית ומחומרים שעמידים בפני חומצות ונוזלים. בנוסף, יש להם בקרת RPM מדויקת הכוללת אפשרות לבקר את כוח הסיבוב ועל ידי כך לעבוד עם חומרים בעלי צמיגות גבוהה במיוחד מבלי לרדת במהירות הערבוב. ישנם דגמים הניתנים להפעלה בשליטה מרחוק עבור חדרים נקיים או אזורים מזוהמים.

בוחשים עם נקודת בחישה אחת ובקר פנימי:

MIX 1

Stirring volume: 1 – 10,000 ml. Speed range: 100 – 2,000 rpm. Operation conditions: -10°C up to 50°C (at 80% humidity). Dimensions: 188(W)x238(D)x38(H) / mm.

MIX 1 eco

Stirring volume: 1 – 3,000 ml. Speed range: 120 – 1,400 rpm. Operation conditions: -10°C up to 50°C (at 80% humidity). Dimensions: 120(W)x120(D)x35(H) / mm.

accuMIX 1

Stirring volume: 1 – 3,000 ml. Speed range: 100 – 1,600 rpm. Operation conditions: -10°C up to 50°C (at 80% humidity). Dimensions: 215(W)x130(D)x40(H) / mm.

luMIX

Stirring volume: 1 – 3,000 ml. Speed range: 100 – 2,000 rpm. Operation conditions: -10°C up to 50°C (at 80% humidity). Dimensions: 188(W)x238(D)x44(H) / mm.

bioMIX 1

Stirring volume: 5 – 5,000 ml. Speed range: 5 – 250 rpm. Operation conditions: -10°C up to 50°C (at 80% humidity). Dimensions: 188(W)x230(D)x38(H) / mm.

MIX 1 XL

Stirring volume: 1 – 40 litres. Speed range: 70 – 2,000 rpm. Operation conditions: -10°C up to 50°C (at 95% humidity). Dimensions: 225(W)x280(D)x35(H) / mm.

maxMIX

Stirring volume: 1 – 150 litres. Speed range: 100 – 1,200 rpm. Operation conditions: -10°C up to 50°C (at 80% humidity). Dimensions: 265(W)x320(D)x68(H) / mm.

בוחשים עם נקודת בחישה אחת עם בקר חיצוני (את הבקר יש להזמין בנפרד):

MIXdrive 1

Stirring volume: 1 – 10,000 ml. Compatible with: MIXcontrol eco, MIX control 20 and MIXcontrol 40. Operation conditions (basic): -10°C up to 50°C in air, up to 50°C submerged in water. Operation conditions (HT): up to 200°C in air, up to 95°C submerged in water. Dimensions: 180(W)x180(D)x38(H) / mm.

MIXdrive 1 eco

Stirring volume: 1 – 3,000 ml. Compatible with: MIXcontrol eco, MIXcontroleco DINrail, MIXcontrol 20 and MIXcontrol 40. Operation conditions (basic): -10°C up to 50°C in air, up to 50°C submerged in water. Operation conditions (HT): up to 200°C in air, up to 95°C submerged in water. Dimensions: 120(W)x120(D)x35(H) / mm.

MIXdrive 1 XS

Stirring volume: 1 – 1,000 ml. Compatible with: MIXcontrol eco, MIX controleco DINrail and MIXcontrol 20. Operation conditions (basic): -10°C up to 50°C in air, up to 50°C submerged in water. Operation conditions (HT): up to 200°C in air, up to 95°C submerged in water. Dimensions: 48(W)x48(D)x18(H) / mm.

cuvetteMIXdrive 1

Stirring volume: 1 – 25 ml. Compatible with: MIXcontrol eco and MIXcontrol eco DINrail. Operation conditions: -10°C up to 50°C in air, up to 50°C submerged in water. Dimensions: 13(W)x13(D)x6(H) / mm.

bioMIXdrive 1

Stirring volume: 1 – 5,000 ml. Speed range: 5-250 rpm. Compatible with: bioMIXcontrol, bioMIXcontrol S and bioMIXcontrol 4MS. Operation conditions: -10°C up to 50°C (at 100% humidity), 50°C submerged in water. Dimensions: 180(W)x180(D)x38(H) / mm.

MIXdrive 1 XL

Stirring volume: 1 – 40 litres. Compatible with: MIXcontrol XL. Operation conditions: +5°C up to 150°C (at 95% humidity) Dimensions: 225(W)x225(D)x38(H) / mm.

MAXdrive 1

Stirring volume: 1 – 250 litres. Speed range: 100 – 1,200 rpm. Compatible with: MAXcontrol. Operation conditions: -10°C up to 50°C (at 95% humidity) Dimensions: 260(W)x260(D)x68(H) / mm.

FABdrive

Stirring volume: 1 – 1,000 litres. Speed range: 80 – 990 rpm. Compatible with: FABcontrol. Operation conditions: -10°C up to 50°C (at 95% humidity) Dimensions: 180(W)x180(D)x75(H) / mm.

atexMIXdrive

Stirring volume: 1 – 10,000 ml. Compatible with: atexMIXcontrol, atexMIXcontrol cleanroom, MIXcontrol 20. Operation conditions: -10°C up to 40°C in air, up to +40°C in water Dimensions: 180(W)x180(D)x38(H) / mm.

steriMIXdrive

Stirring volume: 1 – 40 litres. Compatible with: steriMIXcontrol. Operation conditions: -10°C up to 150°C (at 100% humidity) Dimensions: 140(W)x140(D)x32(H) / mm.

בוחשים עם מספר נקודות בחישה עם בקר פנימי:

MIX6

Stirring points: 6. Stirring volume / stirring point: 1 – 3,000 ml. Speed range: 100 – 2,000 rpm. Operation conditions: -10°C up to 50°C (at 80% humidity) Dimensions: 245(W)x425(D)x38(H) / mm.

MIX15

Stirring points: 15. Stirring volume: 1 – 3,000 ml. Speed range / stirring point: 100 – 2,000 rpm. Operation conditions: -10°C up to 50°C (at 80% humidity) Dimensions: 245(W)x425(D)x38(H) / mm.

MIX15 eco

Stirring points: 15. Stirring volume / stirring point: 1 – 1,500 ml. Speed range: 120 – 1,200 rpm. Operation conditions: -10°C up to 50°C (at 80% humidity) Dimensions: 245(W)x425(D)x38(H) / mm.

MIX 4 MS

Stirring points: 4. Stirring volume / stirring point: 1 – 3,000 ml. Speed range: 100 – 2,000 rpm. Operation conditions: -10°C up to 50°C (at 80% humidity) Dimensions: 245(W)x425(D)x38(H) / mm.

MIX 8 XL

Stirring points: 8. Stirring volume / stirring point: 1 – 3,000 ml. Speed range: 100 – 1,600 rpm. Operation conditions: -10°C up to 50°C (at 80% humidity) Dimensions: 185(W)x420(D)x38(H) / mm.

MIX 12 XL

Stirring points: 12. Stirring volume / stirring point: 1 – 3,000 ml. Speed range: 100 – 1,600 rpm. Operation conditions: -10°C up to 50°C (at 80% humidity) Dimensions: 275(W)x420(D)x38(H) / mm.

MIX 12 XL

Stirring points: 12. Stirring volume / stirring point: 1 – 3,000 ml. Speed range: 100 – 1,600 rpm. Operation conditions: -10°C up to 50°C (at 80% humidity) Dimensions: 275(W)x420(D)x38(H) / mm.

בוחשים עם מספר נקודות בחישה עם בקר חיצוני:

MIXdrive 6

Stirring points: 6. Stirring volume / stirring point: 1 – 3,000 ml. Compatible with: MIXcontrol eco, MIXcontrol eco DINrail, MIXcontrol 20 and MIXcontrol 40. Operation conditions (basic): -10°C up to 50°C in air, up to 50°C submerged in water. Operation conditions (HT): up to +200°C in air, up to +95°C submerged in water Dimensions: 245(W)x375(D)x38(H) / mm.

MIXdrive 15

Stirring points: 15. Stirring volume / stirring point: 1 – 3,000 ml. Compatible with: MIXcontrol eco, MIXcontrol eco DINrail, MIXcontrol 20 and MIXcontrol 40. Operation conditions (basic): -10°C up to 50°C in air, up to 50°C submerged in water. Operation conditions (HT): up to +200°C in air, up to +95°C submerged in water Dimensions: 245(W)x375(D)x38(H) / mm.

MIXdrive 60

Stirring points: 60. Stirring volume / stirring point: 500 ml. Compatible with: MIXcontrol eco, MIXcontrol eco DINrail, MIXcontrol 20 and MIXcontrol 40. Operation conditions (basic): -10°C up to 50°C in air, up to 50°C submerged in water. Operation conditions (HT): up to +200°C in air, up to +95°C submerged in water Dimensions: 245(W)x375(D)x38(H) / mm.

bioMIXdrive 2

Stirring points: 2. Stirring volume / stirring point: 5 – 5,000 ml. Speed range: 5 – 250 rpm. Compatible with: bioMIXcontrol, and bioMIXcontrol S. Operation conditions: -10°C up to 50°C (at 100% humidity). Dimensions: 130(W)x270(D)x38(H) / mm.

bioMIXdrive 3

Stirring points: 3. Stirring volume / stirring point: 5 – 5,000 ml. Speed range: 5 – 250 rpm. Compatible with: bioMIXcontrol and bioMIXcontrol S. Operation conditions: -10°C up to 50°C (at 100% humidity). Dimensions: 130(W)x410(D)x38(H) / mm.

bioMIXdrive 4

Stirring points: 4. Stirring volume / stirring point: 5 – 5,000 ml. Speed range: 5 – 250 rpm. Compatible with: bioMIXcontrol and bioMIXcontrol S. Operation conditions: -10°C up to 50°C (at 100% humidity). Dimensions: 270(W)x270(D)x38(H) / mm.

MIXdrive 6 MTP

Stirring points: 6. Stirring volume / stirring point (max.): 20 ml. Compatible with: MIXcontrol eco and MIXcontrol MTP. Operation conditions: -10°C up to 50°C in air, up to 50°C submerged in water. Dimensions: 140(W)x102(D)x26(H) / mm.

MIXdrive 12 MTP

Stirring points: 12. Stirring volume / stirring point (max.): 7 ml. Compatible with: MIXcontrol eco and MIXcontrol MTP. Operation conditions: -10°C up to 50°C in air, up to 50°C submerged in water. Dimensions: 140(W)x102(D)x26(H) / mm.

MIXdrive 24 MTP

Stirring points: 24. Stirring volume / stirring point (max.): 3.5 ml. Speed range: 5 – 250 rpm. Compatible with: bioMIXcontrol and bioMIXcontrol S. Operation conditions: -10°C up to 50°C in air, up to 50°C submerged in water. Dimensions: 140(W)x102(D)x26(H) / mm.

MIXdrive 96 MTP

Stirring points: 96. Stirring volume / stirring point (max.): 0.5 ml. Speed range: 5 – 250 rpm. Compatible with: bioMIXcontrol and bioMIXcontrol S. Operation conditions: -10°C up to 50°C in air, up to 50°C submerged in water. Dimensions: 140(W)x102(D)x26(H) / mm.
  • לחץ כאן להורדת קטלוג מלא עבור בוחשים מגנטיים.
  • למידע נוסף ושאלות בנושא ניתן ליצור קשר עם משרדנו בטלפון 08-9474141 שלוחה 2

בוחשים מגנטיים SHP

חברת SHP Steriltechnik AG (לעמוד היצרן) מציעה בוחשים מגנטיים, מנקודת בחישה אחת עד 32 נקודות בחישה. הבוחשים מותאמים לערבוב נוזלים מ-10 מ”ל עד 2,000 מ”ל, במהירויות מ-100rpm עד 1,350rpm. כל מודל מגיע עם שלוש אופציות לחומר ממנו גוף הבוחש עשוי, לפי סוג האפליקציה המבוקשת, תעשיתית, מעבדה ופרמצבטיקה. לכל המודלים יש בקר חיצוני.

Labomag Be9

Stirring points: 1. Stirring volume / stirring point (H2O): 1,000 ml. Speed range: 100 – 1,000 rpm. Dimensions: 130(W)x22(H)x195(D) / mm. Colours: magenta, green, blue or yellow.

Labomag 1×1

Stirring points: 1. Stirring volume / stirring point (H2O): 1,000 ml. Speed range: 100 – 1,350 rpm. Dimensions: 155(W)x38(H)x175(D) / mm.

Labomag 1×5

Stirring points: 5. Stirring volume / stirring point (H2O): 10 – 2,000 ml. Speed range: 100 – 1,350 rpm. Dimensions: 392(W)x38(H)x175(D) / mm.

Labomag 3×3

Stirring points: 9. Stirring volume / stirring point (H2O): 10 – 2,000 ml. Speed range: 100 – 1,350 rpm. Dimensions: 327(W)x38(H)x305(D) / mm.

Labomag 2×5

Stirring points: 10. Stirring volume / stirring point (H2O): 10 – 2,000 ml. Speed range: 100 – 1,350 rpm. Dimensions: 392(W)x38(H)x305(D) / mm.

Labomag 2×6

Stirring points: 12. Stirring volume / stirring point (H2O): 1,000 ml. Speed range: 100 – 1,350 rpm. Dimensions: 457(W)x38(H)x175(D) / mm.

Labomag 2×8

Stirring points: 16. Stirring volume / stirring point (H2O): 10 – 2,000 ml. Speed range: 100 – 1,350 rpm. Dimensions: 587(W)x38(H)x175(D) / mm.

Labomag 4×4

Stirring points:16. Stirring volume / stirring point (H2O): 10 – 2,000 ml. Speed range: 100 – 1,350 rpm. Dimensions: 327(W)x38(H)x305(D) / mm.

Labomag4x8

Stirring points: 32. Stirring volume / stirring point (H2O): 10 – 2,000 ml. Speed range: 100 – 1,350 rpm. Dimensions: 587(W)x38(H)x305(D) / mm.

Labomag 1×3

Stirring points: 3. Stirring volume / stirringpoint (H2O): 10 – 2,000 ml. Speed range: 100 – 1,350 rpm. Dimensions: 457(W)x38(H)x175(D) / mm.

Labomag 1×4

Stirring points: 4. Stirring volume / stirring point (H2O): 10 – 2,000 ml. Speed range: 100 – 1,350 rpm. Dimensions: 587(W)x38(H)x175(D) / mm.

Labomag2x2

Stirring points: 4. Stirring volume / stirring point (H2O): 10 – 2,000 ml. Speed range: 100 – 1,350 rpm. Dimensions: 327(W)x38(H)x305(D) / mm.

Labomag 2×4

Stirring points: 8. Stirring volume / stirring point (H2O): 10 – 2,000 ml. Speed range: 100 – 1,350 rpm. Dimensions: 587(W)x38(H)x305(D) / mm.

Labomag 3×3

Stirring points: 9. Stirring volume / stirring point (H2O): 10 – 2,000 ml. Speed range: 100 – 1,350 rpm. Dimensions: 457(W)x38(H)x175(D) / mm.

Labomag 2×4

Stirring points: 8. Stirring volume / stirring point (H2O): 10 – 2,000 ml. Speed range: 100 – 1,350 rpm. Dimensions: 587(W)x38(H)x305(D) / mm.
  • לחץ כאן להורדת קטלוג מלא עבור בוחשים מגנטיים.
  • למידע נוסף ושאלות בנושא ניתן ליצור קשר עם משרדנו בטלפון 08-9474141 שלוחה 2

סגירת תפריט