Apex Gasgen Ltd

מציעה מחוללי גזים איכותיים וחדשניים המתאימים לשימוש במעבדות. ניתן למצוא מחוללי חנקן, מימן ואוויר נקי, עם או בלי מדחסים, המתאימים לצרכים של המשתמש.

לאתר היצרן ניתן ללחוץ כאן

סגירת תפריט