Firefly Sci

מתמחה בחומרים מתכלים בתחום הספקטרופוטומטריה הכוללים קווטות, סטנדרטים ואביזרים לקווטות. ניתן למצוא קווטות העשויים מזכוכית, קוורץ או פלסטיק (חד-פעמי) המתאימים לאורכי גל שונים ולנפחים שונים לפי צרכי המשתמש. ניתן גם להזמין קווטות המותאמות אישית לצורכי המשתמש. בנוסף, ניתן למצוא סטנדרטים לכיול שלא מצריכים בדיקת כיול תקופתית.

סגירת תפריט