KLab

עוסקת בתחום הספקטרופוטומטריה, המעניקה פתרונות חדשניים בעזרת מכשירים אמינים ומדויקים. מכשירי הספקטרופוטומטר עובדים בתחום ה-VIS וה-UV ומותאמים לעבודה בתחומים רבים כגון איכות הסביבה, ביוטכנולוגיה, כימיה ועוד.

לאתר היצרן ניתן ללחוץ כאן

סגירת תפריט