Labtech Srl

מתמחה בפיתוח וייצור של ציוד אנליטי מעבדתי הכולל מערכות להכנת דוגמיות אורגניות / אנאורגניות, ציוד עבור בקרה של חימום / קירור למעבדות, מכשור אנליטי ומחוללי גזים. ניתן למצוא מכשירי SPE, rotary evaporator, פלטות חימום, בוחשים מגנטיים עם חימום, צ’ילרים ומחוללי גזים גם עבור מעבדות תעשייתיות. מכשירים אלו מותאמים לתחומים רבים הכוללים מזון, איכות סביבה, ביוכימיה, פרמצבטיקה, קליני ועוד.

לאתר היצרן ניתן ללחוץ כאן

סגירת תפריט