Metertech Ltd

מייצרת ומפתחת מכשירי ספקטרופוטומטר וקורא פלטות המתאימים לעבודה בתחום תעשיות בדיקת מים, איכות סביבה ואוכל. ניתן למצוא מכשירים המודדים באורכי גל בתחום ה-VIS וה-UV, מהירים, מדויקים הכוללים מגוון אפליקציות מדידה. אפשר גם לחבר למחשב עם תוכנה.

לאתר היצרן ניתן ללחוץ כאן

סגירת תפריט