MPW Med Instruments Ltd

מובילה בתחום הצנטריפוגות ומציעה פתרונות מודרניים וחדשניים למעבדות. ניתן למצוא צנטריפוגות המביאות מענה לאפליקציות מעבדתיות רבות, וכוללים רוטורים עבור מבחנות סטנדרטיות המתאימים לצורכי המשתמש. ניתן למצוא צנטריפוגות במהירויות מ-100rpm ועד 18,000rpm, המכילים נפחים עד לשלושה ליטרים.בנוסף, ניתן גם למצוא פתרונות לסרכוז ציטולוגי ופלטות.

לאתר היצרן ניתן ללחוץ כאן

סגירת תפריט