Snijders Scientific b.v

מתמחה פיתוח וייצור מקפיאים לאחסון דוגמיות בהקפאה עמוקה עד 50- מע”צ (LT) והקפאה עמוקה אולטרה עד 85- מע”צ (ULT). המקפיאים מגיעים בשני מודלים; עומד בנפחים של 120 ליטר ועד 1000 ליטר, ושוכב בנפחים של 400 ליטר ו-570 ליטר. כל המכשירים מגיעים עם מסך מגע עם בקרה על הטמפרטורה ומערכת התראות.

לאתר היצרן ניתן ללחוץ כאן

סגירת תפריט